سفارش تبلیغ
صبا
بیا بخند


آیا میدانید......
شباهت پسرا با ماشین لباسشویی چیه؟؟؟
بله هر دوشون تو کفن


 دختره : دوستت دارم

پسره : هه هه 

دختره : میمیرم برات 

پسره : هه هه 
دختره : امروز تصمیم گرفتم بیام خونتون 
پسره : إ ؟ جدی ؟ ساعت چند ؟ 
دختره : هه هه


پسر: به به چه خوشکلید شما اسمتون چیه؟ دختر : مدرسان شریف پسر : چی؟ دختر : مدرسان شریف پسر : وای کجا ؟ دختر مدرسان شریف پسر( در حال کوبیدن سر به دیوار) : شمارت چنده؟ دختر : 29دوتا شیش


هی پسر!!!که کار امروزت بازی با دل دختراست و دیدن

اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده فردا پدر خواهی شد

اشکهای دخترت کمرت رو میشکنه...

 


مزیت دختر بودن؟؟؟

 

1)هیچوقت مجبور نیستی به تعداد موهای سرت بری خواستگاری فقط

کافیه

یه بله کوچولو بگی اونم با هزار نازو کرشمه

2)به سادگی آب خوردن میتونی چند تا پسرو به جون هم بندازی

3)هیچوقت از گریه کردنت خجالت نمی کشی

4)توانایی صوتیت بالاس(کدوم آقایی بلده جیغ بنفش بکشه

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز